Templates

TOEGANG KAART


Agrandir le plan
WERKINGSPRINCIPE

Een turbocompressor is in wezen een door uitlaatgassen aangedreven luchtcompressor. De verbrandingsgassen die de motor verlaten via het uitlaatspruitstuk worden naar de kamer van de compressor gevoerd, waarin zich een rotor bevindt. Via de as drijft deze op zijn beurt de compressorrotor aan die zich aan de andere kant van het apparaat bevindt (vaak de "koude" genoemd) en de lucht samenperst die de motor aandrijft. Aangezien perslucht per eenheid meer zuurstof bevat, creert dit betere voorwaarden voor het verbrandingsproces. De extra zuurstof kan in combinatie met een extra hoeveelheid brandstof worden gebruikt om het vermogen van een motor te verhogen of laat, zoals in het geval van dieselmotoren, een volledigere verbranding toe waardoor de hoeveelheid verontreinigende elementen die door de motor worden uitgestoten aanzienlijk wordt verminderd en de efficintie van de motor wordt verhoogd.

Door de samenpersing van de lucht en dus de hoeveelheid gas die zich in eenzelfde volume bevindt, te vergroten, wordt tegelijk de temperatuur ervan verhoogd. Een hogere temperatuur en dus een lagere dichtheid betekent dat er minder zuurstof in de cilinders komt dan als de temperatuur van de lucht lager zou zijn. Om de effectiviteit van het verbrandingsproces verder te vergroten, wordt een laadluchtkoeler (intercooler) gebruikt.